Narystė

Spausdinti puslapį
Kviečiame visus, fizinius ir juridinius asmenis, suinteresuotus biotechnologijos verslo ir mokslo plėtra Lietuvoje, įstoti į LBTA. Tam reikia užpildyti prašymą ir nario anketą ir pasirašius atsiųsti adresu: Lietuvos biotechnologų asociacijai, V.A. Graičiūno g. 8-409, LT-02241 Vilnius-28.
Fizinio asmens nario mokestis – 10 Lt/metams. Studentai ir doktorantai nuo nario mokesčio atleidžiami.
Juridinių asmenų – nepelno organizacijų metinis nario mokestis – 500 Lt
pelno siekiančių įmonių nario mokestis priklauso nuo jų dydžio:
  • mikro įmonės (iki 10 darbuotojų)  - 100 Lt
  • mažos įmonės (iki 50 darbuotojų) – 500 Lt
  • vidutinės ir didelės įmonės               – 2000 Lt.

Mokestis sumokamas per bet kurį banką. Mokėjimo rekvizitai:

  1. Gavėjas – Lietuvos biotechnologų asociacija
  2. Gavėjo kodas – 126374821
  3. Sąskaitos Nr. – LT53 7300 0100 8200 7170
  4. Bankas – AB Swedbank,
  5. Banko kodas – 7300.
  6. Mokėjimo paskirtis – nario mokestis už xxxx metus