• 1

Bioekonomika

Kas yra Bioekonomika?
Bioekonomika apima atsinaujinančių biologinių žaliavų gamybą ir tų žaliavų bei atliekų srautų perdirbimą į pridėtinę vertę turinčius produktus – maistą, pašarus, pramoninius produktus, bioenergiją (apaptuota pagal pateiktą apibrėžimą EK parengtame dokumente “Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe“, 2012 m. vasario 14 d.).

Bioekonomika:

  • mažina neatsinaujinančių žaliavų naudojimą ir jų importą (nafta, dujos, akmens anglis);
  • didina energetinį saugumą ir mažina energetinius kaštus;
  • sukuria potencialą inovatyvių produktų atsiradimui ir vystymui;
  • atveria galimybes augti ekonomikai ir darbo vietų skaičiui;
  • sudaro galimybes rinkų plėtrai.

Bioekonomika – nėra atskiras sektorius, tai horizontali tarpdisciplininė sritis, apimanti daug įvairių žaidėjų (ūkininkai, vartotojai, pramonės atstovai, paslaugų tiekėjai, kt.). Bioekonomika yra pagrindinė žiedinės ekonomikos dalis.

LBTA iniciatyva Lietuvoje su Bioekonomika susietos diskusijos ir renginiai pradėti vykdyti nuo 2014 metų:

  • 2014 m. spalio mėn. LR Ūkio ministerijoje seminaras “Lithuanian bioeconomy – prospects of development”
  • 2015 m. sausio mėn. Šiaurės Ministrų Tarybos inicijuotas pasitarimas apie Bioekonomiką LT
  • 2015 m. rugsėjo mėn. Tarptautinė konferencija “Innovation Drift 2015”, sesija “Bioeconomy”, buvo inicijuotas rezoliucijos pasirašymas, perduotas atitinkamom institucijom
  • 2016 m. sausio mėn. LR Ūkio ministerija, apvalaus stalo diskusija apie Bioekonomikos plėtrą
  • 2016 m. spalio mėn., konferencija "Potential of circular economy in Lithuania and its implementation with smart specialization strategies" (www.inovacijusavaite.lt)

 

2017 m. buvo atlikta Bioekonomikos plėtros Lietuvoje galimybių studija. Užsakovas LR Ūkio ministerija, vykdytojas A.Stulginskio universitetas. Su studija galima susipažinti čia.

 

2018 m. spalio 11 d. buvo paskelbta atnaujinta Europos Sąjungos Bioekonomikos Strategija. Strategijos aprašą ir su ja susijusius dokumentus galima rasti čia.

Plačiau apie Bioekonomikos naudą visuomenei ir pramonei BBI-JU parengtoje informacinėje video medžiagoje: