Įstatai

Spausdinti puslapį

 

LBTA Įstatai (2012)

Pagrindiniai LBTA tikslai:

  • Biotechnologijos fundamentinių ir taikomųjų tyrimų Lietuvos mokslo ir studijų institucijose skatinimas.
  • Biotechnologijos pramonės bei prekybos biotechnologiniais produktais plėtros skatinimas.

LBTA veiklos uždaviniai:

  1. Paramos mokslinių tyrimų rezultatų komercinimui, mokslininkų verslumo ugdymui, inovacijų įgyvendinimui, naujų įmonių, verslo inkubatorių, mokslo ir technologijų parkų steigimui teikimas.
  2. Biotechnologijos metodų ir pasiekimų taikymo sveikatos apsaugoje, žemės ūkyje, maisto pramonėje, aplinkos apsaugoje ir kitose veiklos srityse ugdymas.
  3. Informacijos ir patyrimo biotechnologijos srityje skleidimas rengiant mokslinius seminarus, konferencijas, kvalifikacijos kėlimo kursus, naudojant interneto resursus, leidžiant mokslinius bei informacinius leidinius.
  4. Parama Lietuvos biotechnologinio profilio studentų profesinio pasirengimo tobulinimui, mokslo darbuotojų kvalifikacijos kėlimui skatinant stažuotes geriausiuose Lietuvos ir užsienio mokslo centruose.
  5. Parama siekiams grąžinti į tėvynę užsienyje studijas baigusius bei mokslinį laipsnį įgijusius biotechnologinio profilio specialistus.
  6. Visuomenės supratimo apie biotechnologinius produktus ir metodus, jų privalumus ir trūkumus, naudojimą ugdymas.
  7. Ryšių ir bendradarbiavimo su įvairių pasaulio šalių biotechnologų draugijomis ir tarptautinėmis organizacijomis palaikymas, keitimasis informacija ir specialistais, dalyvavimas konferencijose ir bendruose projektuose.