LBTA susirinkimai

Spausdinti puslapį

LBTA narių visuotinis susirinkimas

2012 m. balandžio 25 d.

VU Biotechnologijos institute

V.A. Graičiūno g. 8, Vilnius

LBTA VI-ojo_susirinkimo_protokolas_12.08.VS

Pirmininkas: I. Matijošytė, LBTA
13.00 – 13.20 Registracija
13.20 – 13.25 Atidarymas I.Matijošytė, LBTA
13.25 – 13.40 LBTA Garbės nario vardo suteikimas prof. habil. Dr. V.A. Bumeliui G. Dienys, LBTA 

V. A. Bumelis, Biotechpharma

13.40 – 14.05 LBTA veikla 2009-2011 m. G. Dienys, LBTA
14.05 – 14.15 LBTA finansinė veikla 2009-2011 m. O. Šiurkutė, LBTA
14.15 – 14.30 LBTA Valdybos ir prezidento rinkimai I d. L. Pašakarnis, LBTA
14.30 – 15.00 Balsavimas, kavos pertrauka
15.00 – 15.20 „Inovacijos – vienas lauke (ne) karys“. Klasterizacijos procesai Lietuvoje A.  Jakubavičius, LIC
15.20 – 15.40 Viešieji pirkimai moksliniuose tyrimuose K. Sasnauskas, VU BTI
15.40 – 16.00 MoBiLi Projekto veiklos pristatymas R. Abraitis, VU BTI
16.00 – 16.30 LBTA Valdybos ir prezidento rinkimai II d. L. Pašakarnis, LBTA
  • LBTA Garbės nario vardo suteikimas prof. habil. Dr. V.A. Bumeliui