Apie LBTA

Spausdinti puslapį

LBTA pagrindiniai tikslai yra biotechnologijos fundametinių ir taikomųjų tyrimų įvairiose Lietuvos mokslo ir studijų institucijose skatinimas, biotechnologijos pramonės bei prekybos biotechnologiniais produktais skatinimas, mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimas.

LBTA yra viena iš Lietuvos nacionalinės biotechnologijų platformos steigėjų (2006 m.).

LBTA dalyvavo rengiant  Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje 2007-2010 m. programą ir Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje 2011-2013 m. programą.

LBTA, kartu su Biotechnologijos institutu ir Lietuvos farmacijos pramonės įmonių asociacija, parengė Biotechnologijos ir biofarmacijos nacionalinės kompleksinės programos projektą (2008 m.)

Plačiau apie LBTA …